ลบรายการบัตรที่ลงขาย

ใส่ ID Twitter หรือ Line หรือ เบอร์โทร ที่ลงไว้ อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น